čeština english
Protectingequipments Hygienicequipments Hotelsequipments Officeequipments Promotionalequipments

NORMY PRO OCHRANU RUKOU

GENTILIS

EN 420  OBECNÉ POŽADAVKY

- Musí být neškodné
- Vyhovovat podle velikostní tabulky
- Vyhovět při testě na citlivost
- Splňovat požadavky na označování, informace a pokyny pro identifikaci

VELIKOSTI RUKAVIC DLE EN 420
VELIKOST RUKAVIC OBVOD RUKY DÉLKA RUKY MINIMÁLNÍ VELIKOST RUKAVIC
6 152 160 220
7 178 171 230
8 203 182 240
9 229 192 250
10 254 204 260
11 279 215 270


NORMOVANÉ OZNAČOVÁNÍ ŠTÍTKŮ - ZNAČENÍ
Všechny naše výrobky splňují požadavky směrnice 89/686/CEE. Každý výrobek je opatřen standardizovaným označením, které obsahuje:
- Logo značky
- Referenční kód výrobku
- Velikost
- Informační štítek udává, že pro výrobek je k dispozici návod na použití.
- Standardizovaný piktogram o funkčních vlastnostech výrobku

EN388     OCHRANA PROTI MECHANICKÝM RIZIKŮM 
Norma EN388 platí pro posuzování  fyzikální a mechanické odolnosti proti oděru, proříznutí, propíchnutí a roztržení u všech typů ochranných rukavic.
Úroveň ochrany / Požadavky

 • 0 až 4     -  Odolnost proti oděru  (počet cyklů, při konstatní rychlosti potřebných k poškození vzorku)
 • 0 až 5     -  Odolnost proti proříznutí čepelí (počet cyklů, při konstatní rychlosti potřebných k proříznutí)
 • 0 až 4     -  Odolnost proti roztržení (maximální síla potřebná k roztržení vzorku)
 • 0 až 4     -  Odolnost proti propíchnutí (síla potřebná k propíchnutí vzorku standardizovaným razidlem)

EN511       OCHRANA PROTI CHLADU
Norma EN511 specifikuje požadavky a zkušební metody pro rukavice určené pro práci v chladném prostředí do teploty -30°C, kdy chlad je přenášen konvečně anebo kontaktně. Chlad může být způsoben klimatickými podmínkami nebo může procházet z průmyslové činnosti.
Úroveň ochrany / Požadavky

 • 0 až 4     - Odolnost proti konvekčnímu chladu
 • 0 až 4     - Odolnost proti kontaktnímu chladu
 • 0 až 1     - Nepropustnost vody

EN407      OCHRANA PROTI TEPLU A OHNI
Norma EN407 stanoveje zkušební metody a všeobecné požadavky na funkčnost při vysokých teplotách a na označení rukavic určených k ochraně rukou před horkem nebo před ohněm.Platí pro všechny rukavice, které musí chránit ruce před horkem nebo před plameny vyskytujícími se v jedné nebo několika z následujících forem : požár, kontaktní teplo, konvekční teplo, malý rozstřik roztaveného kovu nebo velký rozstřik roztaveného kovu.
Úroveň ochrany / Požadavky

 • 0 až 4  - Odolnost proti vznícení (doba, po kterou materiál po odstranění zápalného zdroje zůstane zapálený a dále hoří)
 • 0 až 4  - Odolnost proti kontaktnímu teplu (teplota 100°C až 500°C, při které osoba s nasazenými rukavicemi nebude cítit žádnou bolest (min.15 sekund.) 
 • 0 až 4  - Odolnost proti konvekčnímu teplu (doba, po kterou je rukavice schopna zadržet přenos tepla nebo plamene.)
 • 0 až 4  - Odolnost proti sálavému teplu (doba potřebná k tomu,aby se teplota rukavice zvýšila na určitou hodnotu.)
 • 0 až 4  - Odolnost proti malému potřísnění roztaveným kovem (objem rozstřiku potřebný k tomu, aby se teplota rukavice zvýšila na určitou hodnotu) 
 • 0 až 4  - Odolnost proti velkému potřísnění roztaveným kovem (množství kovu potřebné ke vzniku poškození)

EN12477   OCHRANA PRO SVÁŘEČE
Požadavky a zkušební metody pro rukavice používané při ručním svařování kovů, řezání a podobných pracovních postupech.
Svářečské rukavice se dělí do dvou skupin:

 • typ B určené pro práce, kdy je potřeba zachovat velkou zručnost
  typ pro ostatní svařovací postupy

EN374-1    PROTI MIKROBIOLOGICKÝM NEBEZPEČÍM A CHEMICKÝM RIZIKŮM
Norma EN374-1 specifikuje požadavky na rukavice chránící proti chemikáliím a mikroorganismům, udává poždavky na vlastnosti k ochraně uživatelů  proti chemikáliím nebo mikroorganismům a definuje termíny, které mají být používány.
- Pronikání ( zkoušeno podle normy EN374-2)
Pronikání je pohyb chemikálií anebo mikroorganismů skrz porézní materiály, švy, dírky nebo další nedostatky v materiálu ochranných pracovních rukavic na nemolekulární úrovni.
- Prostupování (zkoušeno podle normy EN374-3)
Proces, kterým chemická látka proniká materiálem ochranných rukavic na molekulární úrovni.Rukavice bude považována za odolnu proti chemikáliím, pokud získá index užitných vlastností rovný nejméně 2 pro tři zkušební chemické produkty z následujícího seznamu chemikálií:

 • A     methanol
 • B     aceton
 • C    acetonitril
 •    dichlórmetan
 •    sirouhlík
 • F    toulen
 •    diethylamin
 •    tetrahydrofuran
 •     octan ethylnatý
 • J     n-heptan
 •    louh sodný 40%(NaOH nebo hydroxid sodný)
 •     kyselina sírová 96%   

Příklady použití:
Určující je oblast využití, protože v závislosti od jednotlivých případů nesmí rukavice propouštět pouze vodu a vzduch, ale musí být odolná i proti mikroorganismům, těsná na rozstřik málo koncentrovaných chemikálií,odolná proti chemickým látkám o nízké koncentraci, nebo ještě proti chemikáliím. Proto je důležité konzultovat doporučené oblasti použití.

ISO2859  JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE
Tato norma určuje přijatelnou úroveň jakosti (AQL) : např. AQL 1.5

SLUČITELNOST MATERIÁLŮ PRO STYK S POTRAVINAMI
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27.října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.
Materiály a předměty musí být vyrobeny v souladu se správnou výrobní praxí tak,aby za obvyklých nebo předvídatelnývch podmínek používání neuvolňovaly žádné složky do potravin v množstvích, která by mohla:

 • Představovat nebezpečí pro lidské zdraví.
 • Způsobit nepřijatelnou změnu ve složení potravin nebo zhoršení jejich organoleptických vlastností.

Styk plastových materiálů s potravinami se řídí nařízením (UE) č.10/2011 Komise ze dne 14.ledna 2011,které ruší směrnici 2002/72/CE.
Rukavice z PVC/vinylu nebo dokonce latexu/nitrilu ( v případě absence místní legislativy) přímo podléhají tomuto předpisu.
Zde jsou definovány:

 • Pozitivní seznamy povolených složek
 • Kritéria čistoty platná pro některé z těchto složek
 • Specifické migrační limity některých složek v potravinách
 • Maximální zbytková množství určitých složek v materiálu
 • Celkový migrační limit v potravinách ( 10mg/dm2 látky nebo 60mg/kg potraviny)

Směrnice 85/572/EHS stanoví seznam stimulantů, které se mají použít při testování migrace složek plastových materiálů a předmětů, které přicházejí do styku s potravinami:

 • Vodnaté potraviny (pH>4,5): Stimulant A
 • Kyselé potraviny (pH<=4,5): Stimulant B 
 • Alkoholické potraviny : Stimulant C
 • Tučné potraviny : Stimulant D
 • Suché potraviny : Stimulant E

Zpět na seznam článků

CZK/EUR 25,93 0,00 CZK/PLN 5,70 0,00 CZK/USD 21,63 0,00 CZK/GBP 29,87 0,00
 • DUPONT 68.10
 • 3M 141.14
 • PROCTER&GAMBLE 82.75
 • HONEYWELL 91.97
 • SVENSKA CELUOZA 188.90
 • DELTA PLUS 43.69
 • ANSELL 16.61
 • COLGATE-PALMOLIVE 66.73
 • RECKITT BENCISER 83.80
 • TEN CATE 20.56
 • UNILEVER 42.55
 • KIMBERLY CLARK 105.12
 • ECOLAB 114.60

LUKSÍK-PROMEX s.r.o.
Palackého 853, Veltrusy 277 46

Promex © 2021 © redakční systém Kompletweb, © design Neofema, s.r.o.