čeština english
Ochrannépracovní pomůcky Hygienicképotřeby Hotelovévybavení Kancelářsképotřeby Reklamnípředměty

NORMY PRO OCHRANU TĚLA

coen

MEZINÁRODNÍ SYMBOLY PRO OŠETŘOVÁNÍ VÝROBKŮ

TEXTILIE 

Symbol praní       Zakázaný způsob údržby

Mírné zacházení        Šetrné zacházení

Velmi mírné zacházení        Velmi šetrné zacházení 

PRANÍ 

Praní na 40       Maximální teplota 40°C. Normální mechanické působení,normální teplota máchání,odstřeďování

Mírné odstřeďování na 40       Maximální teplota 40°C. Omezené mechanické působení,máchání při postupně snižované

                teplotě,mírné odstřeďování

Ruční praní       Prát pouze v ruce. Neprat v pračce,maximální teplota 40°C. Opatrné zacházení

Výrobek se nesmí prát      Výrobek se nesmí prát. Opatrná manipulace v mokrém stavu

SUŠENÍ

Sušení při normálním sušícím programu        Výrobek se může sušit v bubnové sušičce při normálním sušícím programu

Nižší teplota v bubnové sušičce        Výrobek se může sušit v bubnové sušičce při mírné,nižší teplotě sušení

Nesušit v bubnové sušičce      Výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce

BĚLENÍ CHLÓREM

Možné bělit       Výrobek se může bělit prostředky obsahujícími chlór

Bělení prostředky uvolňujícími chlór       Bělení chlórem možné pouze při použití studeného a zředěného prostředku

Nebělit       Výrobek se nesmí bělit prostředky obsahujícími chlor

ŽEHLENÍ 

Vysoká teplota žehlení (do 200°C)       Žehlení při maximální teplotě žehlící plochy 200°C

Střední teplota žehlení (do 150°C)          Žehlení při maximální teplotě žehlící plochy 150°C

Nežehlit       Výrobek se nesmí žehlit. Napařování je zakázáno

CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ   

 Libovolná teplota v sušičce    Výrobek se může chemicky čistit .Kruh označuje chemické čištění textilních výrobků (nevztahuje se na kožené výrobky a kožešiny) obsahuje informace o různých postupech chemického čištění.

Nečistit chemicky        Výrobek se nesmí chemicky čistit

 

PROTICHEMICKÉ OCHRANNÉ ODĚVY

EN14126   OCHRANNÉ ODĚVY PROTI INFEKCÍM

Tato norma udává požadavky a zkušební metody se opakovaně  použitelných a omezeně použitelných ochranných oděvů,zajišťujících ochranu proti infekcím.Souvisí s normami pro ochranné oděvy proti chemikáliím, za typ oděvu je přidáno písmeno B

Příklady: typ 6-B/ TYP 5-B/ TYP 4-B/ TYP 3-B/

EN13034 TYP 6   OCHRANNÝ ODĚV PROTI KAPALNÝM CHEMIKÁLIÍM

Požadavky na protichemické ochranné oděvy s omezeným použitím na ochranu proti kapalným chemickým látkám (ochranné prostředky typu 6) včetně oděvů pro ochranu částí těla(typ PB [6]). Norma stanoví minimální požadavky na protichemické ochranné oděvy pro omezené nebo pro opakované použití. Protichemické ochranné oděvy s omezeným použitím jsou určeny pro použití v případě potenciálního vystavení lehkému rozstřiku kapalných aerosolů nabo rozstřiku malého objemu při nízkém tlaku, u nichž se nevyžaduje kompletní zábrana proti průniku kapaliny (na molekulární úrovni).

EN13982-1   OCHRANNÝ ODĚV PROTI PEVNÝM ČÁSTICÍM

Požadavky na protichemické oděvy pro ochranu celého těla proti poletujícím pevným částicím (ochranný oděv typu 5) Norma stanoví minimální požadavky na protichemické ochranné oděvy odolné proti průniku pevných částic rozptýlených ve vzduchu(typ 5).Tento oděv chrání celé tělo včetně trupu, paží a dolních končenit jako nepř. jednodílné nebo dvoudílné kombinézy, s kapucí nebo obličejovým štítem nebo bez nich, s ochranou pro dolní části končetin (obuv) nebo bez ní.

EN14605 TYP 4,TYP 3  OCHRANNÝ ODĚV PROTI KAPALNÝM CHEMIKÁLIÍM

Požadavky na protichemické ochranné oděvy se spoji nepropustnými vůči TYP 3 kapalinám (typ3) nebo vůči rozstřiku (typ 4) včetně oděvů, které poskytují ochranu pouze části těla (typ PB[3] a PB[4])Norma stanoví minimální požadavky na tyto typy protichemických ochranných oděvů pro omezené nebo opakované použití:

- Oděv chtrání celé tělo, se spoji mezi jednotlivými částmi oděvu nepropustnými vůči kapalinám ( typ3, oděv nepropustný vůči kapalinám )

-Oděv chrání celé tělo, se spoji mezi jednotlivými částmi oděvu nepropustnými vůči rozstřiku ( typ 4, oděv nepropustný vůči rozstřiku )

Tyto normy nesly původní označení:   EN1512 (typ 4), EN1511 (typ 3)

NORMA                   TYP              PROTICHEMICKÁ OCHRANA

EN13034                  6             proti postříkání

EN13982-1               5             proti prachu (azbesty)

EN14605                  4             proti mlze

EN14605                  3             proti rozstřiku 

 

PŘÍKLADY POUŽITÍ

Příklady                                  Rizika                                                          Úroveň ochrany

Údržbářské práce                                    Znečištění                                                                     Kategorie I/bez OOPP

Průmyslové čištění                                  Vystavení působení škodlivých chemických látek a částic        Typ 6, Typ 5

Stříkání nátěrových hmot                         Kontakt s aerosoly s vysokou koncentrací                           Typ 3

Laboratoře, chemické obory                      Kontakt s chemickými produkty                                         Typ 3  

Pracovníci havarijních čet a záchranáři        Bakteriologická kontaminace                                             Typ 4-B, Typ 3-B

Odstraňování azbestu                              Kontakt s částicemi nebo vlákny                                       Typ 5

Zemědělství a zahradnictví                        Kontakt s rostlinými prvky                                                Typ 4

Stříkání nátěrových hmot rozpouštědla        Kontakt s aerosoly s nízkou koncentrací                              Typ 4  

OCHRANNÝ ODĚV PROTI HORKU

EN11611

 PRO SVAŘOVÁNÍ A PODOBNÉ TECHNOLOGIE    TASOUB A1 TŘÍDA 2

Norma stanovuje požadavky na ochranné oděvy pro svářeče a pracovníky podobných oborů se srovnatelnými riziky.Účelem tohoto druhu ochranného oděvu je chránit nositele při rozstřiku roztaveného kovu, při krátkodobém kontaktu s plamenem a před UV zářením. Oděv je určen k nošení v podmínkách teploty okolí průběžně po dobu 8 hodin. 

TŘÍDA 1  ochrana proti nízkému nebezpečí během svařování, malému rozstřiku a slabému sálavému teplu.

TŘÍDA 2  ochrana proti vysokému nebezpečí během svařování,většímu rozstřiku a vysokému sálavému teplu.

 

EN14116

OCHRANA PROTI HORKU A PLAMENU  MAICO 3/50l/75 

Index    -     1/2 nebo3

Číslo     -     počet praní

Teplota -     provozní

I           -    průmyslové praní 

Norma stanovuje požadavky na jednoduché a vícesložkové materiály používané na ochranných oděvech při omezeném šíření plamene. Jednoduché a vícesložkové materiály s omezeným šířením plamene jsou určeny pro výrobu ochranných oděvů se sníženým rizikem vzplanutí a  omezení všech s tím spojených nebezpečí. jsou vhodné pro ochranu při nahodilém styku s malými zažehnutými plameny, v podmínkách, kde není žádné výrazné nebezpečí horka.

 Materiály                   Materiály,které nešíří plameny...

  Index 1          ...při styku s plamenem v nich může vzniknout díra

  Index 2          ...při styku s plamenem v nich nevzniká díra

  Index 3          ...při styku s plamenem v nich nevzniká díra a jejich další samovolné hoření je pouze omezené (<2s).

 

EN 11612

OCHRANA PRO PRACOVNÍKY V HORKÝCH PROVOZECH  a A1,B1,C1,D1,E1,X

EN 531 MAIKCO A,B1,C1,XX

Ochrana proti vysokým teplotám a plamenu.

Tyto normy stanovují požadavky na vlastnosti materiálů a oděvů pro ochranu proti vysokým teplotám a plamenu.Týkají se oděvních produktů vyráběných z poddajných materiálů,které jsou určeny k ochraně lidského těla, s vyjímkou rukou, proti vysokým teplotám a plamenu. Provádějí se následující zkoušky:

ZKOUŠKA                                               KÓD                    VLASTNOSTI

Omezené šířené plamene                    A                       A1 a/nebo A2

Konvekční teplo                                 B                       B1 až B3

Sálavé teplo                                      C                       C1 až C4

Rozstřik roztaveného hliníku                D                       D1 až D3

Rozstřik roztaveného kovu                   E                       E1 až E3

Kontaktní teplo                                  F                       F1 až F3

 

TECHNICKÉ OCHRANNÉ ODĚVY

EN340   Všeobecné podmínky

Referenční norma,která se nepoužívá samostatně, ale pouze ve spojení s další normou obsahující požadavky na ochranné vlastnosti.Norma stanovuje všeobecné požadavky na ergonomiku, nezávadnost označování velikosti, trvanlivost, stárnutí, kompabilitu a značení ochranných oděvů a na informace, které je výrobce povinen poskytnout s ochranným oděvem.   

 EN471  VYSOCE REFLEXNÍ ODĚVY

Tato norma specifikuje požadavky na ochranný oděv, který má vizuálně upozornit na přítomnost uživatele tak,aby byl dobře identifikovatelný a viditelný při nebezpečných situacích, a to za všech světelných podmínek v denní době a ve světle automobilových reflektorů v noci.Rozlišují se tři třídy oděvů s vysokou viditelností. Pro každou třídu jsou stanoveny minimální plochy, které na oděvu musí být pošity materiálem zajišťujícím viditelnost - čím vyšší třída, tím vyšší viditelnost oděvu.

                                                                     Třída 3                        Třída 2                       Třída 1

Podkladový materiál (fluorescentní)         0,80m²                    0,50m²                    0,14m²

Retro - reflexní materiál                         0,20m²                    0,13m²                    0,10m²

 

Podkladový materiál : 

žlutý, oranžový/červený nebo červený fluorescentní materiál,který musí být dobře viditelný.

Reflexní materiál:

Je klasifikován ve 2 úrovních. Při nejvyšší úrovni reflexe je nejlepší kontrast a nejlepší viditelnost výstražného oděvu ve tmě při osvětlení světlometem.

Označení:

EN471 STRADA 3.2   X: třída viditelnosti oděvu (od 1 do 3) 

                                              X:  kvalitativní  třída reflexního materiálu ( 1 až 2)

 

EN 13356   VÝSTRAŽNÉ DOPLŇKY PRO NEPROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Tato norma stanovuje požadavky na optické vlastnosti doplňků a příslušenství,které jsou určeny k nošení či připevnění na tělo při pohybu a přepravě osob a jsou určeny pro neprofesionální použití.Výstražné doplňky splňující požadavky této normy slouží k vizuálnímu upozornění na přítomnost těchto osob, jsou-li osvětleny reflektory vozidel na neosvětlené dopravní komunikaci. Tato norma se netýká oděvů.

EN381 OCHRANA PRO UŽIVATELE RUČNÍCH ŘETĚZOVÝCH PIL

Norma specifikuje požadavky na posuzování odolnosti ochranných oděvů určených pro práci s ručními řetězovými pilami. Je  rozdělena do několika částí:

EN381-5 specifikuje požadavky na ochranu dolních končetin.

EN381-7 specifikuje požadavky na ochranné rukavice.

EN381-9 specifikuje požadavky na ochranné návleky na nohy.

EN381-11 specifikuje požadavky na chrániče horní části těla.

Zkoušky na proříznutí se provádějí při 4 rychlostech řetězu:

16m/s        třída 0

20m/s        třída 1 

24m/s        třída 2

28m/s        třída 3

Ochranná zóna na chráničích nohou se označuje třemi písmeny A,B a C, která vayjadřují velikost plochy pokryté materiálem odolným proti proříznutí (typ A,typ B nebo typ C). 

EN381-11    EPICEA 3    třída 0

EN381-5      MELEZE 3    třída1 typ A

EN1073-2     OCHRANNÉ ODĚVY PROTI RADIOAKTIVNÍ KONTAMINACI

Tato norma stanovuje požadavky a zkušební metody týkající se nevětraných ochranných oděvů pro kontaminaci radioaktivnám prachem. Oděvy tohoto typu jsou navrženy tak, aby chránily pouze tělo, horní a dolní končetiny uživatele, ale mohou být použity s příslušenstvím, teré chrání ostatní části těla nositele (například obuv, rukavice, ochranné dýchací zařízení - APR). Oděvy jsou klasifikovány podle jmenovitého faktoru ochrany(poměr mezi koncentrací zkušebních částic v okolní atmosféře a koncentrace zkušebních částic uvnitř oděvu), stanoveného dle poměru k celkovému úniku dovnitř oděvu (poměr mezi koncentracemi zkušebních částic uvnitř oděvu a uvnitř zkušební komory).

Třídy jsou následující:

TŘÍDA           JMENOVITÝ FAKTOR OCHRANY

 

    2                                       50   

   1                                   5     

EN1149-5  OCHRANNÉ ODĚVY ROZPTYLUJÍCÍ ELEKTROSTATICKÝ NÁBOJ 

Tato evropská norma stanovuje požadavky na materiály a řešení ochranných oděvů rozptylujících elektrostatický náboj,které se používají jako doplněk systémů územnění s cílem zabránit výbojům s následkem vznícení.UPOZORNĚNÍ: Tyto požadavky se mohou ve vznětlivých prostředích obohacených kyslíkem ukázat jako nedostatečné.Tato norma se nevztahuje na ochranné prostředky proti napětí v síti.

Často se vyžaduje kontrola nežádoucí statické elektrické energie na osobách.

Elektrostatické napětí může mít vážné následky u nabitých osob, protože může být dostatečně vysoký, aby při výbojích vyvolávalo nebezpečné jiskry.

Po zhodnocení rizik může dojít k situaci, že ochranný oděv s rozptylem elektrostatických nábojů není dostatečný. Vhodnější je používání oděvů certifikovaných podle normy EN1149-5.

V dodatku II-A-2.3 směrnice ATEX 1999/92/CE se požaduje, aby pracovníci byli vybaveni pracovními oděvy z materiálů, které neprodukují elektrostatické výboje s rizikem vznícení ve výbušných prostředích.

Elektrostatické napětí může mít vážné dopady také na materiály, které jsou citlivé na elektrické výboje. Antistatické oděvy se proto často používají v závodech vyrábějících elektronická zařízení,např.při výrobě polovodičů. Konečně jsou využívány také v závodech s kontrolovaným ovzduším, jako jsou například automobilové lakovny, s cílem zabránit nežádoucímu přenosu částic, které by se mohly usadit na lakovaných karosériích. 

Rozptylování elektrostatického náboje lze dosáhnout úpravou omezující tvorbu tohoto náboje nebo přimísením uhlíkových nebo kovových vláken. Osoby používající ochranný oděv rozptylující elektrostatický náboj, musí být povinně uzemněné s odporem nižším než 108Ω, například pomocí vhodné antistatické obuvi  (požadavky na bezpečnostní obuv stanovuje norma EN ISO 20345) nebo jakéhokoli jiného vhodného prostředku.

OCHRANNÉ ODĚVY PROTI NEPŘÍZNIVÉMU POČASÍ

- EN342 Ochranné oděvy pro ochranu proti chladu pod -5°C EN342

Zpět na seznam článků

CZK/EUR 25,93 0,00 CZK/PLN 5,70 0,00 CZK/USD 21,63 0,00 CZK/GBP 29,87 0,00
 • DUPONT 68.10
 • 3M 141.14
 • PROCTER&GAMBLE 82.75
 • HONEYWELL 91.97
 • SVENSKA CELUOZA 188.90
 • DELTA PLUS 43.69
 • ANSELL 16.61
 • COLGATE-PALMOLIVE 66.73
 • RECKITT BENCISER 83.80
 • TEN CATE 20.56
 • UNILEVER 42.55
 • KIMBERLY CLARK 105.12
 • ECOLAB 114.60

LUKSÍK-PROMEX s.r.o.
Palackého 853, Veltrusy 277 46

Promex © 2021 © redakční systém Kompletweb, © design Neofema, s.r.o.