čeština english
Protectingequipments Hygienicequipments Hotelsequipments Officeequipments Promotionalequipments

NORMY PRO OCHRANU DÝCHACÍCH ORGÁNŮ

3M

JEDNORÁZOVÉ POMŮCKY PRO OCHRANU DÝCHACÍCH CEST - REPIRÁTORY / JAK SE CHRÁNIT  ?
Pro výběr správné pomůcky pro ochranu dýchacích cest je potřeba:

 • Stanovit druh škodlivin : prach, kouř
 • Určit toxickou látku
 • Lokalizovat a zaznamenat toxicitu (koncentraci)
 • Porovnání s limitní hodnotu expozice výrobku (VL nebo STEL)
 • Určit typ filtru (P1,P2 nebo P3) Při tomto kroku je nutno brát v úvahu prostředí, kterému je pracovník vystaven (vlhkost, teplota) 

 

OCHRANNÉ DÝCHACÍ MASKY
Ochranné dýchací masky poskytují ochranu proti respiračním atakům: kouř, prach, aerosely, plyny nebo výpary.

JAK SE CHRÁNIT ?
Pro výběr správného dýchacího přístroje (polomasky nebo celoobličejové masky s jedním nebo dvěma filtry) je potřeba:

 • Stanovit druh škodlivin: prach, kouř, plyn, výpary atd.
 • Určit toxickou látku
 • Lokalizovat a zaznamenat toxicitu (koncentraci)
 • Porovnání s limitní hodnotou expozice výrobku (VL nebo STEL)
 • Určit typ filtrů: (A, B, E, K) a jejich třídu (1, 2, 3) při tomto kroku je nutno přihlížet k prostředí daného místa ( vlhkost,teplota).

 

ZNAČENÍ

 • FFP2 - úroveň ochrany podle schopnosti filtrovat dané médium. Filtering Facepiece Particles= obličejová filtrační pomůcka proti pevným částicím.
 • V - Ventil přináší maximální komfort. Usnadňuje výdech a kromě toho snižuje obsah CO² teplotu a vlhkost uvnitř masky
 • P - Skládané horizontálně
 • B - Skládané vertikálně
 • W - Ochrana proti nepříjemnému zápachu
 • NR - Není určeno pro opakované použití,maska nesmí být používána déle než 8 hodin.
 • D - Doplňková zkouška podle normy EN149:2001 týkající se zanášení Dolomitovým prachem. Tato zkouška prokazuje, že maska má zvýšenou odolnost proti zanášení a díky tomu poskytuje respirační komfort po delší dobu.

ABSORČNÍ TŘÍDA FILTRŮ PRO PLYNY A PÁRY

 • Třída 1- filtr s nízkou kapacitou (koncentrace škodlivin je nižší než 0,1%nebo 1000 ppm)
 • Třída 2 - filtr s průměrnou kapacitou (koncentrace škodlivin je nižší než 0,5% nebo 5000 ppm)
 • Třída 3 - filtr s vysokou kapacitou (koncentrace škodlivin je nižší než 1% nebo 10 000 ppm)
 • ppm   - koncentrace udávaná jako počet částic na jeden milion částic

 

POUŽITÍ FILTRŮ

 • Typ A - Poskytuje ochranu proti organickým plynům a parám, jejichž bod varu je >65°C (rozpouštědla a uhlovodíky)
 • Typ AX - Poskytuje ochranu proti organickým plynům a parám, jejichž bod varu je ≤ 65°C (aceton,různé étery,methanol...)
 • Typ B - Poskytuje ochranu proti anorganickým plynům a parám s vyjímkou oxidu uhelnatého.
 • Typ E - Poskytuje ochranu proti oxidu siřičitému a některým kyselým plynům.
 • Typ K  - Poskytuje ochranu proti amoniaku a některým aminoderivátům. 

PRACHOVÉ A AEROSOLOVÉ FILTRY

Kategorie - Ochrana

 • P1 Ochrana proti netoxickým prachům nebo aerosolům na bázi vody.
 • P2 Ochrana proti pevným nebo kapalným aerosolům s mírnou toxicitou a dráždivostí. 
 • P3 Ochrana proti toxickým pevným nebo kapalným aerosolům.

NORMY

Hlavní normy týkající se dýchacích přístrojů jsou:

EN136: Celoobličejové masky
Obsahuje laboratorní zkoušky a praktické provozní zkoušky, kterými se kontroluje, zda  masky splňují požadavky na odolnost vůči teplotě a nárazům,na nehořlavost,odolnost proti tepelnému záření,tahu a odolnost vůči čistícím a dezinfekčním prostředkům. Kromě toho se vizuálně kontroluje přítomnost označení a informací a návodu od výrobce.

EN140: Polomasky a čtvrtmasky
Obsahuje laboratorní zkoušky a praktické provozní zkoušky,kterými se kontroluje,zda masky splňují požadavky na odolnost proti nárazům, vůči čistícím a dezinfekčním prostředkům,vůči teplotě, na nehořlavost a požadavky na dýchací odpor. 

EN14387: Plynové filtry a kombinované filtry
Obsahuje laboratorní zkoušky,kterými se kontroluje, zda filtry splňují požadavky na odolnost proti nárazům,vůči teplotě, vlhkému a korozivnímu ovzduší a požadavky na mechanickou odolnost a na dýchací odpor.

EN143: Filtry proti částicím
Obsahuje laboratorní zkoušky, kterými se kontroluje, zda filtry splňují požadavky na odolnost proti nárazům, vůči teplotě, vlhkému a korozivnímu ovzduší a požadavky na mechanickou odolnost na dýchací odpor.

EN149: Filtrační polomasky-respirátory
Obsahuje laboratorní zkoušky, kterými se kontroluje, zda masky splňují požadavky na odolnost při manipulaci, proti opotřebení a proti nárazům, požadavky na nehořlavost a na dýchací odpor.

EN405: Filtrační polomasky a ventily a protiplynovými filtry nebo kombinovanými filtry
Specifikuje laboratorní zkoušky, kterými se kontroluje, zda masky splňují požadavky na odolnost  při manipulaci, proti opotřebení a proti nárazům, požadavky na nehořlavost a na dýchací odpor. 

KLASIFIKACE FILTRŮ

Třída                                                      FFP1      FFP2      FFP3

Minimální filtrační schopnost(%)                80%        94%       99%

Vnitřní únik celkem (FTI)                           22%          8%        2%

Jmenovitý filtrační koeficient (FPN)            4,5         12,5         50

Přiřazený ochranný faktor (FPA)                  4            10           20

NIOSH (US National Institute for Occupational Safety) 42 CFR Part84

Obličejové  filtrační pomůcky, několik úrovní ochrany (seznam není úplný):

NIOSH 95:Schopnost odfiltrovat minimálně 95% částic (neolejnatých) nacházejíchích se ve vzduchu.

NIOSH 99: Schopnost odfiltrovat minimálně 99% částic (neolejnatým) nacházejících se ve vzduch.

Zpět na seznam článků

CZK/EUR 26,03 0,00 CZK/PLN 5,75 0,00 CZK/USD 21,86 0,00 CZK/GBP 30,08 0,00
 • DUPONT 68.10
 • 3M 141.14
 • PROCTER&GAMBLE 82.75
 • HONEYWELL 91.97
 • SVENSKA CELUOZA 188.90
 • DELTA PLUS 43.69
 • ANSELL 16.61
 • COLGATE-PALMOLIVE 66.73
 • RECKITT BENCISER 83.80
 • TEN CATE 20.56
 • UNILEVER 42.55
 • KIMBERLY CLARK 105.12
 • ECOLAB 114.60

LUKSÍK-PROMEX s.r.o.
Palackého 853, Veltrusy 277 46

Promex © 2021 © redakční systém Kompletweb, © design Neofema, s.r.o.