čeština english
Protectingequipments Hygienicequipments Hotelsequipments Officeequipments Promotionalequipments

RÁMEC PŘEDPISŮ PRO OOPP

CE

RÁMEC PŘEDPISŮ PRO OOPP

SMĚRNICE
Směrnice 89/685 je určena pro výrobce osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP) a určuje jim podmínky.Definuje základní požadavky na konstrukci, výrobu a metody testování OOPP za účelem bezpečnosti uživatele.

NORMOVÁNÍ
Účelem je vytvořit metody testování a normy výrobků definující technické požadavky na výrobky. Dodržení těchto norem je důkazem o vyhovění směrnici 89/685 a opravňuje k používání označení CE.

KATEGORIZACE
Směrnice určuje kategorie záchytných ochranných pomůcek a stanoví různé požadavky na jejich provedení.
- OOPP kategorie 1: Ochrana proti malým rizikům
- OOPP kategorie 2: Veškeré OOPP, které nespadají do kategorie 1 nebo 3
- OOPP kategorie 3: Ochrana proti rizikům, které mohou způsobit trvalé zdravotní následky nebo smrtelný úraz.

POSTUP PŘI CERTIFIKACI
OOPP kategorie 2,3:
Typová zkouška CE provedená pověřeným nezávislým orgánem, při které je ověřena shoda se směrnicí 89/686/CE za použití harmonizovaných norem. Vydání osvědčení o typové zkoušce CE (důvěrný dokument)

OOPP kategorie 1,2,3: 
Označení CE na výrobku

OOPP kategorie 3: 
Kontrola nezávislým pověřeným orgánem,zaručující shodu výrobních postupů s prověřovaným OOPP:
- kontrolu finálního výrobku (postup 11A)
- kontrolu výrobního procesu (postup 11B)

OOPP kategorie 1,2 a 3:  
Výrobce vydá Prohlášení o shodě CE, které uživateli garantuje, že daný OOPP vyhovuje požadavkům směrnice 89/868/CEE

 

 

Zpět na seznam článků

CZK/EUR 25,93 0,00 CZK/PLN 5,70 0,00 CZK/USD 21,63 0,00 CZK/GBP 29,87 0,00
 • DUPONT 68.10
 • 3M 141.14
 • PROCTER&GAMBLE 82.75
 • HONEYWELL 91.97
 • SVENSKA CELUOZA 188.90
 • DELTA PLUS 43.69
 • ANSELL 16.61
 • COLGATE-PALMOLIVE 66.73
 • RECKITT BENCISER 83.80
 • TEN CATE 20.56
 • UNILEVER 42.55
 • KIMBERLY CLARK 105.12
 • ECOLAB 114.60

LUKSÍK-PROMEX s.r.o.
Palackého 853, Veltrusy 277 46

Promex © 2021 © redakční systém Kompletweb, © design Neofema, s.r.o.